Programul de loialitate „extra” Termeni şi condiţii


Extra este un progam de loialitate pentru service-uri şi magazine de piese auto din România. Dupa înscrierea online, de fiecare dată când aceştia achiziţionează produse Bosch şi Castrol (începând cu 1 februarie 2017 pentru partenerul Castrol) participante la program de la distribuitorii incluşi în extra, pot acumula puncte pe care le pot apoi transforma într-o mulţime de premii atrăgătoare.

Programul este estimat a se desfăşura până cel puţin la data de 31.12.2025 în funcţie de rezultatele programului şi interesele organizatorului.
 
1. Părţile din cadrul programului de loialitate

1.1. Organizatori
Promoţiile din cadrul programului de loialitate extra (denumit în continuare „extra”) sunt organizate de compania Robert Bosch SRL, cu sediul în Str. Horia Măcelariu 30-34, 013937 Bucureşti, CIF RO5541546, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. J40/7601/1994 (denumit în continuare „organizator”).

În viitor vor putea exista şi alţi parteneri din domeniul Automotive Aftermarket în cadrul programului extra. Veţi fi informat pe e-mail cu privire la alăturarea altor noi parteneri la acest program. De asemenea, aceştia vor fi prezentaţi şi pe acest site.

1.2. Participanţi
La acest program cu premii poate participa orice entitate juridica înregistrată în România care desfăşoară activitatea de reparaţii şi întreţinere vehicule rutiere sau de vânzare cu amănuntul a pieselor de schimb pentru acestea (ex: service-uri auto, magazine de piese auto, hipermarketuri, etc), care vând către clientul final, care vand doar cu amanuntul si care nu fac distribuţie/redistributie - denumită în continuare participant”, care achiziţionează produse incluse in programul extra de la distribuitorii prezentaţi pe site-ul www.extra-premii.ro . Nu pot participa distribuitorii (cei care fac comerţ cu ridicata), chiar dacă pe lângă activitatea de distribuţie mai au şi magazine cu amănuntul, online sau service-uri auto. Sarcina probei calificarii in program revine fiecarui participant in parte, la solicitarea unui Organizator. In caz de nerespectare a conditiilor de inscriere, se vor aplica prevederile art. 7 de mai jos .
Participarea în cadrul programului de loialitate extra este limitată doar la societăţile care au personalitate juridică română şi sediul social pe teritoriul României.

Fiecare participant poate acumula puncte pe baza achiziţiilor de piese auto Bosch şi uleiurilor Castrol de la maxim 5 distribuitori selectaţi pe site. Pentru aceasta participantul introduce in formularul de inregistrare numarul sau de client pe care il detine la fiecare dintre distribuitorii
selectati.

Participarea la programul de loialitate extra este gratuită. Nu pot fi formulate nici un fel de pretenţii privind acceptarea ca participant în cazul în care nu este eligibil şi nu se încadrează în termenii şi condiţiile programului.

În cadrul programului extra, doar reprezentanţii legali ai participantilor pot aplica în numele acestor societăţi. Persoana care înregistrează societatea în programul extra declară pe propria răspundere ca întruneşte cerinţele cuprinse in prezentul document şi răspunde în faţa legii în acest sens.

Se va considera că participarea în cadrul programului este valabilă atunci când:

 

1.Societatea s-a înregistrat în programul de puncte extra prezent pe pagina de internet: www.extra-premii.ro prin:
  • Furnizarea informaţiilor referitoare la societate: denumire, adresă, cod unic de identificare şi numărul de telefon mobil.
  • Furnizarea datelor de contact ale reprezentantului legal al societăţii (autorizat să înregistreze societatea în program şi să o reprezinte pe parcursul desfăşurării programului): nume complet, număr de telefon mobil, adresă de e-mail.
  • Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe parcursul desfăşurării programului şi acordul privind obţinerea de informaţii comerciale prin intermediul numărului de telefon şi adresei de e-mail furnizate în cadrul programului, de exemplu cu privire la punctele obţinute, modificări aduse listei produselor pentru care se acordă puncte, premiile solicitate de participant, acordurile comerciale şi concursurile organizate în cadrul programului, precum şi cu privire la modificările aduse termenilor si conditiilor extra.
  • Acordul privind furnizarea şi prelucrarea informaţiilor comerciale ale participantului conţinând şi cifrele de afaceri lunare realizate de participant cu distribuitorii aleşi – în conformitate cu acest document şi cele stipulate in Protecţia Datelor afişate pe pagina de internet a programului extra.
  • Alegerea distribuitorului sau distribuitorilor de la care participantul achiziţionează sau va achiziţiona produsele în cadrul programului.
  • Acordul privind respectarea Termenilor şi condiţiilor şi Protecţia Datelor.

2.Participantul îşi va activa contul accesând link-ul de activare inclus în e-mail-ul trimis pe adresa de e-mail specificată în momentul înregistrării şi introducând parola şi răspunzând la întrebarea de securitate (activarea contului trebuie realizată în termen de maxim 3 luni de la data înregistrării pe pagina de internet).

În cazul modificării datelor referitoare la societate, reprezentantul legal al acesteia este obligat  să le actualizeze online în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care nu îşi îndeplineşte această obligaţie, participantul va suporta costurile suplimentare, întârzierile, neînregistrarea punctelor
acordate de distribuitori, riscul de diminuare sau de pierdere a premiului, precum şi orice alte daune şi cheltuieli asociate. Nu este posibilă o înregistrare retroactivă a punctelor.

Pe parcursul programului, participantul are dreptul să modifice lista distribuitorilor aleşi, prin intermediul paginii de internet. Dacă participantul şterge un distribuitor din lista distribuitorilor aleşi, nu vor mai fi luate în calcul punctele pentru produsele achiziţionate de la respectivul distribuitor, modificarea producând efecte din luna în care distribuitorul a fost şters din listă. Atunci când se adaugă un distribuitor nou, punctele pentru produsele achiziţionate vor fi adăugate începând cu luna în care s-a ales distribuitorul respectiv.

Lista distribuitorilor ale căror produse comercializate sunt incluse în program este disponibilă pe pagina de internet. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a adăuga sau elimina un distribuitor inclus în program, prin afişarea unui anunţ pe pagina de internet (după ziua anunţului, achizitiile de produse de la distribuitorul eliminat nu vor mai fi transformate in puncte).

1.3. Operatorul de sistem
Societatea Samhammer AG, Zur Kesselschmiede 3, D-92637 Weiden (denumită în continuare „Samhammer”) a fost desemnată de Robert Bosch în calitate de operator de sistem.

1.4. Furnizorul de servicii
Societatea Create Direct, Str. Siriului 42-46, Et. 3, S. 1 Bucureşti (denumită în continuare „Create Direct”) a fost desemnată de Robert Bosch în calitate de furnizor de servicii pentru service center şi pentru magazinul online cu premii.

2. Crearea contului de participant
Participantul îşi creează un cont online personalizat.
După introducerea datelor sale, participantul va primi un link de confirmare pe adresa de e-mail specificată de acesta. Abia după accesarea link-ului şi definirea unei parole, contul este activat pe portal şi se pot acumula puncte. O înregistrare retroactivă a punctelor pentru conturile neactivate nu este posibilă.
Transferul şi cedarea unui cont de participant sunt strict interzise. Contul de participant nu poate fi oferit ca garanţie.
Fiecare firmă se poate înscrie în programul extra cu un singur cont de participant. Participanţii care desfăşoară activitatatea în mai multe locaţii cu personalitate juridică pot acumula toate punctele într-un singur cont comun cu acceptul prealabil al organizatorului. Pentru aceasta, aceste locaţii trebuie sa se înscrie ca participanţi în extra. Participantul cu rol de societate mamă trebuie să aplice pentru acumularea punctelor filialelor în contul său prin contactarea service center-ului pe email la info@extra-premii.ro sau telefon 021 207 00 77.

3. Siguranţa parolei
Participantul se va asigura de confidenţialitatea parolei pentru participarea la programul extra. În cazul în care suspectează că o altă persoană a aflat parola sau că aceasta a fost folosită în mod abuziv, participantul trebuie să îşi schimbe imediat parola şi să informeze furnizorul de servicii, Create Direct SRL, prin intermediul datelor de contact de pe site, cu privire la suspiciunea abuzului.

În cazul unor daune rezultate ca urmare a neaducerii la cunoştinţă sau a informării cu întârziere în legătură cu acest aspect, organizatorul este exonerat de raspundere.

4. Gestionarea punctelor
4.1. Acordarea punctelor
Pentru toate produsele participante la programul extra, pentru achiziţii in valoare de 500 de lei fără TVA de la unul din distribuitorii selectaţi, contul online al participantului va fi creditat cu 10 puncte. Punctele nu sunt transferabile între participanţi şi nu pot fi transformate în bani sau alte bunuri decât cele din shop-ul cu premii extra de pe site-ul www.extra-premii.ro .

Produsele Bosch participante la programul extra sunt: baterii,bujii cu scânteie şi incandescente, filtre, ştergătoare, sisteme de frânare, curele şi kituri, sisteme de iluminare, sonde lambda, demaroare şi alternatoare, sisteme de injecţie benzină şi debitmetre de aer.

Produsele Castrol participante la programul extra sunt: uleiuri din gamele Edge, Magnatec şi Specialităţi (Driveline).

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba produsele Bosch, Castrol din programul extra generatoare de puncte şi numărul de puncte aferent achiziţiilor acestor produse şi va anunţa  acest lucru prin intermediul paginii de internet cu cel puţin 30 de zile înainte de efectuarea modificărilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aloca un număr diferit de puncte pentru anumite produse participante generatoare de puncte, precum şi de a modifica metoda de calcul, comunicând acest lucru prin intermediul paginii de internet cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de următoarea lună calendaristică în care apare modificarea.

În plus faţă de punctele acordate standard, în cazul acţiunilor speciale de vânzare, sunt acordate participantului puncte exclusiv în conformitate cu condiţiile de participare pentru acest tip de acţiuni, stabilite de organizator. Condiţiile obligatorii de participare la acţiunile speciale de vânzări în cadrul programului extra sunt stabilite separat de către organizator şi transmise participanţilor.
Programul calculează valoarea netă a produselor achiziţionate de la distribuitorii incluşi pe pagina de internet începând cu luna începerii participării în program a societăţii comerciale şi până la sfârşitul lunii calendaristice în care se încheie programul sau la data în care societatea comercială încetează să mai participe în cadrul programului sau până la data excluderii din program a acestuia de către organizator.

4.2. Situaţie puncte
Punctele înregistrare de organizator vor fi transferate în contul online al participantului. Punctele nu pot fi transferate de către participant unei terţe părţi.

Punctele câştigate în cadrul programului sunt calculate lunar în contul individual online al participantului in cadrul site-ului extra – organizatorul creditează punctele în cont pentru achiziţiile efectuate în luna calendaristică respectivă şi până în data de 25 a următoarei luni calendaristice.

Data de pe factura cu TVA emisă de distribuitor va stabili dacă produsul a fost achiziţionat într-o anumită lună calendaristică.

Punctajul este calculat în baza informaţiilor transmise organizatorului de către distribuitori. Participantul poate vizualiza situaţia curentă a punctelor accesând contul online personal. În cazul unui calcul incorect al achiziţiilor participantului de la un distribuitor, participantul trebuie să formuleze o plângere în scris şi să o transmită la adresa info@extra-premii.ro în termen de maxim 30 de zile de la data calculului incorect al organizatorului. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza modificarea numărului de puncte în cazul în care plângerea nu este transmisă în termenul specificat anterior - chiar şi în cazul în care participantul nu este vinovat pentru calculul incorect.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula decizia de a credita puncte în contul participantului sau de a deduce puncte din conturile individuale de pe pagina de internet în următoarele cazuri:

În cazul în care punctele au fost calculate incorect (indiferent de motiv) şi nu a fost corectată eventuala eroare de sistem,
În cazul în care participantul returnează produsul pentru care a primit puncte în cadrul programului către distribuitor (indiferent de motiv),
În cazul în care participantul a întârziat plata produselor către distribuitor cu un termen ce depăşeşte 30 de zile calendaristice,
În cazul în care, în momentul achiziţiei produsului, participantul încalcă, potrivit regulamentului, prevederile contractului semnat cu distribuitorul sau prevederile legale în vigoare sau se descoperă că a furnizat informaţii inexacte în program.

Punctele pot fi deduse din contul participantului în orice moment pe parcursul desfăşurării programului. Dacă numărul de puncte din contul participantului este mai mic decât numărul de puncte care trebuie deduse, organizatorul are dreptul să anuleze comenzile plasate de către participant pentru primirea premiilor şi să excludă participantul din program (dacă deducerea punctelor nu este posibilă pentru o perioadă de minim 3 luni).
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a solicita participanţilor documente suplimentare care să ateste corectitudinea numărului de puncte cuvenite societăţii participante la programul extra (ex. facturi fiscale).

4.3. Expirarea punctelor
Punctele creditate în contul participantului în cursul unui an sunt valabile până la data de 31 decembrie al celui de-al doilea an după cel al creditării punctelor. De exemplu, toate punctele acumulate de participant în anul calendaristic 2017 sunt valabile până la data de 31 decembrie 2019.
Conform regulamentului, toate punctele îşi pierd valabilitatea la data încheierii programului (indiferent de data la care au fost obţinute).
Programul extra începe la data de 01 octombrie 2014 şi va fi în vigoare până în momentul încheierii, conform capitolului 6 din acest document.

5. Premii
Participantul poate transforma punctele acumulate în premii în obiecte / servicii care fac parte din oferta actuală (denumite în continuare, în mod colectiv, „premii”). Nu este posibilă plata contravalorii punctelor acumulate şi nici acumularea unei dobânzi pentru valoarea din contul participantului.

Plăţile suplimentare în numerar pentru primirea premiilor (în cazul în care numărul de puncte este insuficient pentru a plasa o comandă) sunt interzise.

Participanţii nu pot transfera drepturile lor la premii către terţi.

În cazul organizării unui alt program de către organizator, punctele neutilizate nu pot fi reportate în cadrul noului program.

În cazul în care există nelămuriri cu privire la corectitudinea informaţiilor despre participant înregistrate pe pagina de internet sau cu privire la corectitudinea numărului de puncte calculate în cadrul programului, organizatorul poate amâna livrarea premiilor până în momentul soluţionării acestor nelămuriri sau anula livrarea dacă se constată nereguli de orice fel.

Valorificarea punctelor acumulate este posibilă abia atunci când s-au acumulat suficiente puncte pentru premiul pe care îl doriţi din magazinul extra online. Nu se pot formula pretenţii privind un anumit premiu, întrucât premiile sunt acordate în limita stocului disponibil. Organizatorul are dreptul să corecteze acordarea în mod evident eronat a premiilor.
Toate valorile care se referă la performanţă, mase, greutăţi şi dimensiuni sunt, în cazul în care nu este specificat contrariul, valori aproximative, care sunt furnizate în scop pur descriptiv şi care nu reprezintă garanţia unor caracteristici sau a disponibilităţii produselor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sortimentul de premii disponibil în programul extra şi numărul de puncte necesar dobândirii acestora prin actualizarea magazinului de premii extra online.

La finalizarea procesului de comanda a premiilor, punctele transformate deja în premii nu mai pot fi schimbate înapoi în puncte sau în alte premii decât cele alese.
După o comandă finalizată cu succes, participantul primeşte un e-mail automat de confirmare. Create Direct este furnizorul de premii contractat de către organizator şi face în numele Robert Bosch SRL serviciile legate de magazinul cu premii. Create Direct verifică imediat datele relevante şi disponibilitatea premiilor şi în cazul în care premiile nu sunt disponibile va contacta participantul în acest sens. În acest caz, Create Direct va oferi un alt premiu cu o valoare  identică. Dacă participantul nu doreşte premiul alternativ, comanda este anulată, iar punctele vor fi returnate în contul participantului de pe pagina de internet în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data la care participantul a confirmat refuzul premiului alternativ.

Premiile vor fi livrate prin curier la adresa folosită de participant la înregistrarea pe pagina de internet. Livrarea se va realiza în termen de 14 zile de la plasarea comenzii. Organizatorul va anunţa prin intermediul paginii de internet dacă pentru distribuirea premiilor se va folosi o altă metodă de livrare. Create Direct va trimite participantului prin poştă (pe adresa la care s-a livrat premiul) avizul de însoţire separat, după livrarea premiului.

În cazul în care premiul nu poate fi livrat din vina participantului (în ciuda a două încercări de livrare), acesta va fi pierdut. Într-un astfel de caz, punctele folosite pentru premiu nu vor fi returnate în contul online extra al participantului.

Nu se pot formula niciun fel de pretenţii privind schimbarea sau înlocuirea premiului, adresate organizatorului, respectiv furnizorului de servicii.

Participantul are obligaţia de a verifica integritatea premiului la recepţia sa. În cazul în care participantul constată că premiul nu este conform cu comanda, este incomplet sau deteriorat, participantul trebuie să refuze recepţia şi să menţioneze în scris transportatorului motivul refuzului. Participantul poate contacta service center-ul sau va fi contactat de către service  center. Participantul poate opta pentru ca punctele valorificate de către el să fie creditate înapoi în contul său sau să i se înlocuiască premiul cu unul identic sau echivalent. Organizatorul este exonerat de orice răspundere sau desdăunare aferente unor eventuale nereguli sau reclamaţii privind neconformitatea sau neonorarea premiilor, întreaga răspundere fiind a funizorului de servicii (Create Direct).

În cazul în care un premiu prezintă defecte, se va proceda în conformitate cu procedura de acordare a garanţiei stipulată în certificatul de garanţie, organizatorul fiind exonerat de orice răspundere.
Premiile obţinute în cadrul programului sunt considerate drept venituri realizate şi fac obiectul impozitarii, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Regimul taxelor şi impozitelor privind premiile este cel aplicabil confrom legii la data acordării.

6. Anularea participării
Participarea la programul de loialitate extra poate fi anulată în orice moment de către organizator. Anularea programului de către organizator se realizează prin intermediul Robert Bosch SRL şi va fi anunţată pe pagina de internet a extra in functie de rezultatele programului si interesele organizatorului. Dreptul de valorificare a punctelor acumulate până în momentul anulării participării nu este afectat de prezenta prevedere.

Încetarea programului are loc la data specificată în preavizul dat de organizator, însă nu mai devreme de 3 luni de la data publicării preavizului.

După publicarea preavizului, înregistrarea în cadrul programului nu mai este posibilă. Achiziţiile de la distribuitorii incluşi în extra nu vor fi considerate în cadrul programului după ultima zi a lunii în care organizatorul a anunţat încetarea programului.

În ziua încetării programului (aşa cum a fost specificată în preaviz) toate punctele neutilizate îşi vor pierde valabilitatea, nu vor mai putea fi transformate în premii şi nu vor oferi participantului dreptul de a solicita înlocuirea premiilor.

Comanda premiilor după încetarea programului este posibilă doar pentru participanţii care au redobândit punctele în urma situaţiilor de recreditare a punctelor sau refuzării unui premiu alternativ (conform capitolului 5), după anunţul privind încetarea programului şi se va efectua prin contactarea service center-ului pe e-mail în termen maxim de 7 zile de la data încetării programului.

Livrarea unui premiu poate avea loc după încetarea programului, în conformitate cu condiţiile descrise în acest document afişat pe pagina de internet extra.

7. Părăsirea sau excluderea din programul extra
Participantul are dreptul să părăsească în orice moment programul prin ştergerea contului înregistrat pe pagina de internet extra.

Participantul poate fi exclus din program de către organizator în următoarele situaţii, nelimitative:
În cazul în care contul participantului de pe pagina de internet nu a fost activat în termen de 3 luni de la înregistrare.
În cazul în care în contul participantului de pe pagina de internet nu este creditat cu niciun punct în termen de 3 luni de la înregistrarea acestuia sau in cazul existentei unor 3 luni consecutive de inactivitate in inregistrarea punctelor in platforma.
În cazul în care datele participantului înregistrate pe pagina de internet se dovedesc a fi incorecte.
În cazul în care se dovedeşte că participantul nu are dreptul să participe la program, în conformitate cu capitolul 1, punctul 1.2 din acest document.
În cazul în care societatea care participă la program încalcă Termenii şi condiţiile, prevederile contractului semnat cu distribuitorul sau legislaţia în vigoare.
În cazul menţionat în cadrul capitolul 4, punctul 4.2, paragraful 6 din Termeni şi condiţii.
În cazul defectelor observate în timpul procedurii de verificare menţionate în cadrul ultimului paragraf al acestui capitol din Termen şi condiţii.
În cazul în care se dovedeşte că participantul nu respecta conditile de confidentialitate de mai jos.

Participantul are obligația de a păstra, în raport cu terții, confidențialitatea datelor aferente interacțiunii sale cu platforma precum: înregistrastarea sa în platformă, activitatea sa în platformă, punctele generate de achiziţii, precum și modalitatea de folosire a acestora. Nerespectarea şi divulgarea informaţiilor primite atrage după sine o serie de penalitaţi de până la 50% din valoarea punctelor pe care le are, dar poate conduce şi la excluderea sa din program.


Excluderea din program înseamnă că toate punctele acumulate în contul extra şi cele cuvenite pentru achiziţiile din luna respectivă sunt pierdute şi toate comenzile de premii sunt anulate. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a solicita returnarea tuturor premiilor primite sau a contravalorii acestora, inclusive costuri adiacente si penalitati in valoare de pana la 10% din valoarea premiilor primite, în cazul în care se dovedeşte că participantul nu îndeplinea toate condiţiile de participare la program în momentul înregistrării pe pagina de internet (sau ulterior) sau în cazul în care se dovedeşte că a obţinut un premiu prin încălcarea Termenilor şi condiţiilor sau a legislaţiei în vigoare.

Reprimirea în program este posibilă doar în situaţiile descrise în cadrul punctelor 1, 2 şi 6 mai sus menţionate în cadrul acestui capitol. Reprimirea în program nu dă dreptul la redobândirea punctelor acumulate anterior sau a comenzilor plasate înainte de reînregistrare, cu excepţia cazului în care anularea calităţii de participant în cadrul programului este rezultatul unei erori din partea organizatorului, iar informaţiile privind reprimirea pot fi recuperate.

În orice moment pe parcursul programului, reprezentanţii Robert Bosch SRL au dreptul să verifice dacă participantul desfăşoară activitatea comercială descrisă în cadrul capitolului 1, punctul 1.2, din acest document, prin efectuarea unor verificări personale la sediul acestuia, adică la adresa înregistrată de către participant pe pagina de internet. În cazul în care verificarea are un rezultat negativ (ex. se stabileşte că nu există un participant care să funcţioneze la adresa înregistrată pe pagina de internet sau acest nu indeplineste conditiile din prezentul document), organizatorul are dreptul să excludă participantul din program cu consecinţele menţionate în cadrul prezentului document.

8. Răspundere
Răspunderea organizatorului este limitată in condiţiile legii române, respectiv conf. Art. 1355 Cod civil, respectiv numai:
în cazul unei rele intenţii sau neglijenţe grave,
în cazul acţiunilor intenţionate sau grave care aduc atingere vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii,
în cazul încălcării intenţionate sau din neglijenţă gravă a obligaţiilor contractuale importante,
în cazul răspunderii obligatorii în conformitate cu legea privind răspunderea în cazul produselor,
în cazul existenţei unei alte răspunderi legale obligatorii.

Operatorul de sistem nu este asimilat unui prepus al organizatorului şi pe cale de consecinţă este exclusă răspunderea organizatorului pentru acţiunile/inacţiunile acestuia.

Prin derogare de la prevederile art. 1492 Cod civil, nu poate forma obiectul unor pretenţii de despăgubire înlocuirea premiilor, defecte ale premiilor (care sunt supuse regulilor garanţiei), întârzierea premiilor, acordarea de echivalent în locul premiilor şi alte neconformităţi logistice sau materiale nesemnificative.
Despăgubirea pentru încălcarea obligaţiilor contractuale importante este limitată la pagubele previzibile, tipice pentru contracte, fără a putea depăşi valoarea premiilor.

Având în vedere caracterul de „premiere” în cadrul programului extra, prin asimilare cu prevederile art. 1354 Cod civil, o răspundere mai cuprinzătoare decât prevede prezentul capitol, în ceea ce priveşte despăgubirile, este exclusă, indiferent de natura juridică a pretenţiei formulate.
Dacă răspunderea privind despăgubirea acordată de organizatori este exclusă, acest lucru este valabil şi în cazul răspunderii individuale a angajaţilor, reprezentanţilor şi delegaţilor acestuia.

În ciuda utilizării celor mai recente tehnologii, este posibil ca transmiterea online a datelor să nu poată fi realizată cu acurateţe şi/sau de fiecare dată. De aceea, organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea în ceea ce priveşte accesul permanent şi neîntrerupt la pagina de Internet www.extra-premii.ro  erorile tehnice şi electronice care nu au fost influenţate de organizator sau de reprezentanţii acestuia. De asemenea, organizatorul nu răspunde pentru prelucrarea sau acceptarea întârziată a ofertelor/actiunilor, situaţii cauzate de problemele apărute la transmiterea datelor.

 
9. Modificarea condiţiilor de participare şi de plasare a comenzilor
Organizatorul îşi rezervă dreptul, respectând un termen de minimum 1 luna sau, în cazul prezentării unui motiv întemeiat, chiar şi fără respectarea acestui termen, de a modifica esenţial sistemul, dar numai după ce este asigurată respectarea intereselor participanţilor si dupa notificarea modificarii prin intermediul site-ului extra.
Organizatorul îşi rezervă dreptul, să modifice şi/sau să completeze prezentele Termeni şi condiţii. Modificările şi/sau completările vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor printr-o notificare afisata la autentificarea în cont şi prin intermediul site-ului extra. Este obligatorie acceptarea noii versiuni de Termeni şi condiţii pentru accesul în cont şi continuarea participarii. O modificare şi/sau o completare se va considera ca fiind acceptată de către participant dacă acesta nu se retrage în termen de o lună de la afişarea pe site a noii versiuni sau dacă participantul se înscrie în programul extra pentru prima dată.

10. Specificaţii privind protecţia datelor
În vederea participării la programul extra este necesară colectarea, salvarea şi utilizarea de diverse date cu caracter comercial si legate de persoana care reprezintă societatea comercială. Se găsesc informaţii suplimentare accesând Protecţia datelor.


Datele de participare sunt furnizate voluntar fiind necesare pentru participarea în cadrul programului. Persoanele care furnizează datele, au dreptul de a accesa informaţiile, de a le corecta sau de a solicita ca acestea să fie eliminate.

Datele precum codul de identificare fiscală, denumirea şi adresa participantului vor fi transmise distribuitorilor pentru a putea calcula în mod corect punctele participantului.
Se vor aplica prevederile în vigoare privind protecţia datelor.


11. Instanţa competentă
Instanţa competentă va fi in municipiul Bucuresti.

De asemenea, organizatorul are dreptul de a apela la o instanţă în a cărei jurisdicţie se află sediul sau entitati subsidiare ale participantului.


12. Dispoziţii finale
Toate relaţiile juridice între organizator şi societatea care plasează comanda sunt reglementate de legislaţia în vigoare din România, excluzând prevederile privind conflictul de legi şi cele ale Convenţiei   Naţiunilor   Unite   asupra   contractelor   de   vânzare   internaţională   de   mărfuri.

În cazul în care dispoziţiile individuale ale prezentelor Termeni şi condiţii sunt inaplicabile sau contravin reglementărilor legale, restul dispoziţiilor nu vor fi afectate. Dispoziţia inaplicabilă va fi înlocuită de comun acord de părţile contractuale cu o alta care să se apropie cât de mult de
scopul economic al dispoziţiei inaplicabile. Prezenta prevedere este valabilă şi în cazul unor lacune de reglementare.

Toate plângerile referitoare la programul extra trebuie transmise în scris la adresa: info@extra-premii.ro.Veţi primi un răspuns la plângerile formulate în termen de 14 zile de la data primii acestora.

Reclamaţiile legate de calitatea serviciilor service center-ului trebuie transmise în scris la adresa: automotive.RO@bosch.com. Veţi primi un răspuns la plângerile formulate în termen de 14 zile de la data primii acestora.

În cazul în care există neclarităţi sau în cazul încălcării oricăror drepturi sau neîndeplinirii oricăror obligaţii de către participanţi, premiile nu vor fi acordate sau livrate către participanţi.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a solicita participanţilor documente suplimentare care să ateste corectitudinea numărului de puncte cuvenite societăţii participante la programul extra (ex. facturi fiscale cu achiziţiile de produse participante la extra de la distribuitorii selectaţi).

Pentru fiecare caz în parte se vor aplica Termenii şi condiţiile din versiunea aflată în vigoare pe pagina de internet extra.

Ultima actualizare 21.12.2020